W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2016 w Krakowie w klasztorze p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbyła się Kapituła Prowincjalna. W czasie Kapituły bracia wybrali o. Wiesława Dawidowskiego, OSA na stanowisko prowincjała. Została również wybrana rada prowincji: 1 radny – o. Beniamin Kuczała, OSA, 2 radny – o. Marek Donaj, OSA, ekonom – br. Michał Legocki, OSA, sekretarz prowincji – o. Piotr Lamprecht, OSA.