2019-02-08_3Jak głosi legenda, sługa Boży o. Izajasz Boner, augustianin (ok. 1400 – 1471), modląc się przed freskiem Matki Bożej Pocieszenia w słowach „Okaż się nam Matką” (Monstra te esse Matrem), uprosił wskrzeszenie zmarłego dziecka. Kult Matki Pocieszenia wypełnił życie Izajasza, prowadząc do kontemplacji Trójcy Świętej.

To szczególne oddanie się o. Izajasza Bonera w ręce Bogurodzicy uwidoczniła na nowym obrazie artystka łódzka, Agnieszka Pychyńska. więcej->->