Kapituła Generalna Itermedium ma za zadanie zweryfikowanie realizacji decyzji Kapituły Generalnej Zwyczajnej, naniesienie stosownych zmian, a także, jeżeli to konieczny, przygotowanie nowych wskazówek dla dobra Kościoła i Zakonu.
Obecna Kapituła Generalna zgromadziła 11 września w San Diego w USA czterdziestu braci z pięciu kontynentów. Polskę reprezentuje o. Beniamin Kuczała. Głównym celem trwającej Kapituły jest przygotowanie w oparciu o materiały zebrane przez Komisję zakonną programu odnowy zakony uwzględniającego obecną rzeczywistość. Dokument będzie dotyczył
duchowości augustiańskiej, apostolatu i ewangelizacji, biedy i sprawiedliwości społecznej, powołań oraz formacji początkowej.

Dzisiaj zakon liczy 22 biskupów, 1775 kapłanów, 6 stałych diakonów, 266 braci o ślubach uroczystych, 303 braci o ślubach prostych, 81 nowicjuszy, w sumie 2453 członków. Regionem, który mierzy się z największymi wyzwaniami jest Azja i Pacyfik.