Dnia 7 października 2023 roku została odprawiona msza święta w domu rodzinnym Sługi Bożego br. Kazimierza Lipki, OSA – augustianina męczennika, znajdującym się w Sidzinie (województwo małopolskie). W mszy świętej wzięli udział: o. Marek Donaj, OSA, o. Piotr Lamprecht, OSA oraz ks. Józef Bafia – proboszcz parafii w Sidzinie. W Eucharystii uczestniczyła również najbliższa rodzina Sługi Bożego, mieszkańcy Sidziny i wierni z kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie – miejscu, gdzie żył i posługiwał brat Kazimierz.

Członkami Zakonu Św. Augustyna, którzy ponieśli śmierć za wiarę w hitlerowskich obozach zagłady w czasie II Wojny Światowej, byli: o. Wilhelm Gaczek, OSA wraz z trzema towarzyszami: o. Krzysztofem Olszewskim, OSA, o. Edmundem Wileckim, OSA oraz br. Kazimierzem Lipką, OSA. Zakonnicy posługiwali w klasztorze na krakowskim Kazimierzu oraz pomagali w pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Prokocimiu. W 1940 roku udzielili schronienia w klasztorze prawie 60 wysiedleńcom, wspierali również ludność pochodzenia żydowskiego zamieszkującą dzielnicę Kazimierz w Krakowie. Zostali aresztowani i zanim trafili do obozów, byli więzieni, przesłuchiwani i bestialsko torturowani w więzieniach krakowskich.

Br. Kazimierz Lipka był torturowany w więzieniu w Krakowie ponad miesiąc. Następnie zabrano go do KL Auschwitz, gdzie przeżył 115 dni. Zmarł 26 lutego 1942 roku dobity zastrzykiem z fenolu.

Proces kanonizacyjny na szczeblu diecezjalnym zakończył się 14 listopada 2020 roku. Obecnie trwa jego drugi etap w Rzymie.