Trzynastego listopada przypada wspomnienie Wszystkich Świętych naszego Zakonu, a także dzień modlitwy o powołania augustiańskie.

Tego dnia w 354 roku narodził się św. Augustyn. Dlatego co roku, w tę rocznicę obchodzimy w naszej wspólnocie wspomnienie tych wszystkich członków naszego zgromadzenia, którzy narodzili się do życia wiecznego. Jest to też dzień modlitwy o powołania do naszej wspólnoty.

Modlitwa o powołania augustiańskie:

Boże Ojcze, przez Twojego Syna zapraszasz nas do modlitwy o nowych robotników na Twoim żniwie. Przyjmij nasze westchnienia i wejrzyj na wspólnotę chrześcijańską potrzebującą kapłanów, braci, sióstr zakonnych i misjonarzy. Wlej także w serca młodych ludzi silną wiarę i żarliwą miłość, aby chętnie i odważnie powiedzieli Chrystusowi „tak”.

Ojcze, spodobało Ci się, aby także rodzina augustiańska świadczyła o Twoim Synu. Wzbudź w sercach wielu mężczyzn i kobiet pragnienie poszukiwania Twojej Prawdy przez głębokie życie wewnętrzne i wspólnotę dusz na wzór św. Augustyna. Umocnij darem Ducha Świętego tych, którzy już rozpoczęli drogę augustiańskiego życia. Błagamy Cię o to, wzywając wstawiennictwa Maryi Matki Dobrej Rady, Ojca Świętego Augustyna, św. Moniki, św. Rity i wszystkich świętych augustiańskich. Przez Chrystusa Pana naszego.

Z dzisiejszej liturgii słowa:

Stworzyłeś nas Ojcze dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Pełni nadziei, pokornie błagajmy:

Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.

Ojcze, odnów nasze serca i umysły, abyśmy byli braćmi dla wszystkich, którzy Cię potrzebują oraz budowali pokój i okazywali miłosierdzie potrzebującym. Ciebie prosimy.

Panie, Ojcze wszelkiego stworzenia, daj nam nowe oczy, abyśmy mogli rozpoznać piękno ziemi – miejsce Twojej obecności i działania Ducha Świętego – oraz żyć na niej w przyjaźni z innymi. Ciebie prosimy.

Panie Jezu Chryste, wspomóż Swoim Duchem osoby pracujące na rzecz pokoju i pojednania między narodami. Daj im odwagę, siłę i wytrwałość. Ciebie prosimy.

Panie Jezu Chryste, otocz opieką młodych ludzi, którzy angażują się w troskę o dobro wspólne, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i sprawiedliwość społeczną. Ciebie prosimy.

Boże, który jesteś Panem całego świata, spraw, aby każdy z nas był odbiciem Twojej dobroci dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu głodu, wojny i kataklizmów. Ciebie prosimy.

Ojcze rodzaju ludzkiego i Panie całego stworzenia, przyjmij nasze ufne błaganie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.