W tym roku obchodzimy 1300. rocznicę sprowadzenia ciała św. Augustyna do Pawii,

z tej okazji w bazylice San Pietro in Ciel d’Oro w Pawii odbyły się uroczystości, pokrywające się ze wspomnieniem narodzin św. Augustyna, które miało miejsce 13 listopada. 11, 12 i 13.11 zostały odprawione uroczyste Msze Święte, w których przewodniczyli kolejno: opat generalny Kanoników Regularnych ks. Franco Bergamin; drugiej generał augustianów o. Alejandro Moral wraz z generałem augustianów bosych o. Nei Márcio Simon i wikariuszem generalnym augustianów rekolektów o. Javierem Gonzalez Velasquez oraz trzeciej augustianin o. bp Giovanni Scanavino.

W uroczystościach wzięli także udział bracia z Polski i Słowacji.

Ciało św. Augustyna sprowadził z Sardynii król Longobardów Liutprand około 723 roku. Jego szczątki złożone zostały w bazylice wzniesionej prawdopodobnie na miejscu pochówku Boecjusza. Świątynia została zniszczona przez Węgrów w X wieku i odbudowana w XII wieku w stylu lombardzko-romańskim, wtedy to otrzymała nazwę bazyliki św. Piotra w „Złotym Niebie”. Bracia augustianie (początkowo z kanonikami regularnymi) opiekują się świątynią od XIV wieku.

Na drugim planie pierwszego zdjęcia, nad szklanym relikwiarzem, w którym są kości św. Augustyna, widać monumentalną marmurową arkę, która jest ozdobiona rzeźbami i reliefami z życia świętego. Wykonali ją lombardzcy mistrzowie między 1362 a 1402 rokiem.