Home 9 Dni skupienia

Dni skupienia

Spraw, Ojcze, bym Cię szukał, uwolnij mnie od błędu, a skoro Cię szukam, niech nic innego nie zasłania mi Ciebie. [Soliloquia I, 6]
Słowa te napisał św. Augustyn tuż przed przyjęciem chrztu w wieku trzydziestu trzech lat. Będąc już biskupem określił historię swego życia jako podróż pielgrzyma w kierunku prawdziwego odpoczynku w Bogu, który odnajduje w Nim swoją ojczyznę.

Wielu z nas ciągle poszukuje swojej „ojczyzny” i najlepiej prowadzącej do niej drogi, a jest ich wiele i nie zawsze łatwo jest odnaleźć tę, którą przygotował Bóg.

Jeżeli uważasz, że doświadczenie św. Augustyna jak również braci, którzy oparli swoje życie na jego Regule może pomóc Ci w odnalezieniu miejsca przygotowanego dla Ciebie przez Boga w życiu, to zapraszam w imieniu mojej wspólnoty na indywidualne dni skupienia poświęcone rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego.

Dla kogo: dla mężczyzn od 16 roku życia, którzy chcą pragną rozeznać swoją drogę życia
Długość dni skupienia: 2-3 dni
Miejsce: Klasztor MB Pocieszenia, ul. Baczyńskiego 1, Łomianki
Koszt: można złożyć dobrowolną ofiarę

TERMINY DNI SKUPIENIA
w roku formacyjnym 2018/2019:

07-09.12.2018
11-13.01.2019
24-27.01.2019
08-10.02.2019
21-24.02.2019
08-10.03.2019
12-14.04.2019
10-12.05.2019
07-09.06.2019

Rozpoczęcie: należy przyjechać do klasztoru do godziny 17:00.

o. Beniamin


Rozeznanie powołania – dni skupienia u Braci Augustianów

Błogosławiony jest człowiek, który mnie [mądrości] słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy.
(Księga Przysłów 8, 34)

Każdy etap życia ludzkiego związany jest z podejmowaniem decyzji. Człowiek w takim momencie stoi jakby przed ścianą z wieloma drzwiami i zastanawia się przez które ma przejść. Jest jednak brama, którą należy przekraczać niezależnie od wieku. Ta brama, to brama Bożej Mądrości.

Bracia augustianie pragnąc pomóc osobom, które w oparciu o Pismo św. i doświadczenie św. Augustyna chcą rozeznać swoje powołanie, zapraszają mężczyzn od 16 roku życia do wzięcia udziału w weekendowych dniach skupienia.

Cel: pomóc w świadomym wyborze drogi życiowej
Miejsce: Klasztor MB Pocieszenia, ul. Baczyńskiego 1, Łomianki
Koszt: dobrowolna ofiara
Terminy: zainteresowani umawiają się indywidualnie z duszpasterzem powołaniowym
Prowadzący: o. Beniamin Ł. Kuczała OSA
Kontakt: e-mail: powolaniaosa@gmail.com,  tel.: (22) 751 10 53, kom.: 697-894-830

Zgłoszenia przyjmujemy do pięciu dni przed datą rozpoczęcia dni skupienia.