Home 9 Duszpasterstwo

Duszpasterstwo

Odnowiona prowincja polskich Augustianów pragnie kontynuować i nadal wzbogacać swoją długą tradycję służby dla dobra Kościoła w Polsce i w świecie. Pragniemy, by nasz apostolat rozwijał się w wielu kierunkach i był odpowiedzią na potrzeby Kościoła i nas samych.
Wspólnym mianownikiem dla naszej działalności ma być augustiański charyzmat życia we wspólnocie. Dlatego też wspólnotowość dominuje w naszych parafiach, domach rekolekcyjnych i placówkach misyjnych.
Dla wspólnotowego życia w naszych klasztorach ważny jest wkład każdego zakonnika. W ramach całości każdy powinien zajmować takie miejsce, które odpowiadałoby jego zdolnościom i dążeniom. Pragniemy wyjść poza mury klasztoru i przekazywać dalej to, co sami otrzymaliśmy.
Nie jesteśmy przywiązani do żadnego ściśle określonego miejsca, ale śluby wiążą nas z całym zakonem i posłuszeństwo przyrzekamy generalnemu przeorowi.