Home 9 Duszpasterstwo 9 Duszpasterstwo anglojęzyczne

Duszpasterstwo anglojęzyczne

Polscy augustianie zajmują się duszpasterstwem wśród cudzoziemców anglojęzycznych w Warszawie, a oto jego historia oraz współczesność.

W roku 1979 do Polski przybył Amerykanin o. dr William Faix, OSA przysłany przez ówczenego Generała Zakonu Augustianów, o. Teodora Tack w celu reaktywacji Zakonu Augustianów w Polsce. W 1980 r. o. W. Faix roztoczył opieką duszpasterską kilka rodzin amerykańskich pracujących w Ambasadzie i Konsulacie USA w Warszawie. Opieka polegała na odprawianiu cotygodniowej Mszy świętej. Początkowo Msze św. sprawowano na terenie ambasady USA. Wkrótce, dzięki życzliwości ówczesnego rektora kościoła św. Anny w Warszawie zainicjowano Msze święte po angielsku w jednej z kaplic tej pięknej świątyni.

W 1987 roku siostry Miłosierdzia św. Vincentego a’ Paulo udostępniły na cele duszpasterstwa kaplicę Res Sacra Miser przy Krakowskim Przedmieściu. O. William był duszpasterzem cudzoziemców jeszcze do 1989 roku, po czym mianował dwóch swoich następców.

We wrześniu 1992 duszpasterzem cudzoziemców został powołany o. Wiesław Dawidowski. Wraz z transformacją ekonomiczną i polityczną, oraz rozwojem struktury katechezy dla dzieci i młodzieży wspólnota zaczęła się gwałtownie rozwijać. Czas okazał się przełomowy. Po blisko dwóch latach mała kaplica ss. Miłosierdzia przestała wystarczać. Rozpoczęto poszukiwania nowego miejsca kultu. Ważną sprawą była możliwość organizacji katechezy w ramach szkółki niedzielnej oraz swoboda parkingowa. Dzięki życzliwości Zgromadzeniu xx. Misjonarzy, a szczególnie ks. Józefa Jachimczaka, udało się znaleźć miejsce kultu dla tej specyficznej grupy. Gościnnym domem okazał się Dom Księży Misjonarzy na Powiślu, przy ul. Radnej 14. To niecodzienny znak współpracy dwóch zgromadzeń zakonnych.

W latach 1996 – 2004 duszpasterzowali tu dwaj inni ojcowie augustianie, po czym o. Prowincjał skierował do tej posługi ponownie o. Wiesława Dawidowskiego.

 

W chwili obecnej duszpasterstwo obejmuje ok. 300 osób, w tym niemal 100 dzieci i młodzieży, uczniów American School of Warsaw i British School of Warsaw. Te elitarne szkoły nie zapewniaja jednak uczniom wychowania religijnego, dlatego oferujemy tzw. niedzielną szkółkę katechizmu. Dzieci i młodzież są nauczane przez katechetów wolontariuszy, pracujących pod kierunkiem duszpasterza oraz pani Mary Donellan, która od 1994 roku pracuje w Warszawie.

Duszpasterstwo nie jest parafią, ale posiada pewną specyfikę zbliżającą je do parafii. Udzielane są chrzty i śluby. Przygotowuje się dzieci do I Komunii i młodzież do bierzmowania. Co tydzień jest okazja do spowiedzi. Organizowane są akcje charytatywne i rekolekcje. Prowadzone są zajęcia przygotowujące młodych narzeczonych do małżeństwa. Ludzi łączy tutaj wspólna specyficzna kultura anglosaska i język angielski. Przychodzą tutaj osoby różnej narodowości. Najliczniejszą grupę stanowią Amerykanie, Irlandczycy, Filipińczycy, a także Polacy, którzy urodzili się za granicą, a teraz mieszkają w Polsce. Są też Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Australijczycy, a nawet przedstawiciele Meksyku czy RPA. W Warszawie są najczęściej przez krótki okres czasu. Do kościoła dojeżdżają nawet 25 km. Zdarza się, że bywają tutaj dyplomaci różnych ambasad.

Organizowane są okolicznościowe nabożeństwa z okazji niektórych świąt narodowych. Obowiązkowy jest indyk na amerykańskie święto dziękczynienia i zielone koniczynki na św. Patryka. Raz do roku modlimy się z protestantami o jedność chrześcijan, a kaznodzieja protestancki głosi słowo Boże w naszym kościele. Wspólnota żyje pełnym duchem ekumenizmu.

adres internetowy strony: http://warsawcatholics.pl