Home 9 Duszpasterstwo 9 Duszpasterstwo greckokatolickie na Górnym Śląsku

Duszpasterstwo greckokatolickie na Górnym Śląsku


Wyjątkowy charakter – nie tylko w warunkach Kościoła w Polsce – ma apostolat podjęty przez jednego z naszych braci – o. Szymona Piotra Jankowskiego, OSA.

Ojciec Szymon od początku życia w Zakonie interesował się obrządkiem i tradycjami Kościoła Wschodniego, pomagały mu w tym żywe i intensywne kontakty z grupą kleryków Bazylianów w Warszawie w okresie pobytu w klasztorze w Łomiankach. Pobyt w Niemczech związany z dalszą formacją zakonną i studiami był dla o. Szymona okazją do głębszego kontaktu z chrześcijańskim Wschodem, w nowicjacie w Muennerstadt brał aktywny udział w liturgii, natomiast w junioracie w Wuerzburgu współorganizował życie religijne ludzi zainteresowanych obrządkiem wschodnim w kaplicy przy Ostkirchliches Institut der Augustiner.

W Polsce – o. Szymon pracuje od ponad dwunastu lat dla obu obrządków: rzymsko- i grecko-katolickiego. Najpierw przez kilka lat zatrudniany był w charakterze zastępującego tamtejszych kapłanów w wielu parafiach greckokatolickich, później regularnie głosił parafialne rekolekcje – głównie w Wielkim Poście oraz był kaznodzieją na kilku odpustach parafialnych.

Aktualnie, od dwóch lat działa w duszpasterstwie greckokatolickim na Górnym Śląsku, jako administrator parafii należących do Greckokatolickiej Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej, które swe duszpasterskie centra mają w Gliwicach i Katowicach, a skupiają wiernych tego Kościoła mieszkających w różnych miejscowościach Górnego Śląska. Do zadań o. Szymona, obok czysto parafialnych, należy także – w jakiejś mierze – organizowanie życia społecznego Ukraińców mieszkających na Górnym Śląsku, a także osób przyjeżdżających tu z Ukrainy.

Zainteresowanym życiem liturgicznym Kościoła Wschodniego, a mieszkającym w okolicach Katowic podajemy kilka informacji:
Porządek wszystkich niedziel i dni świątecznych według kalendarza juliańskiego!
Liturgia w Gliwicach – niedziela, godz. 10:00, w kaplicy św. Jadwigi Śląskiej, przy rzymskokatolickiej parafii p.w. Wszystkich Świętych, ul. Kościelna.
Liturgia w Katowicach – niedziela, godz. 13:00, w kaplicy św. Józefa, przy rzymskokatolickim kościele garnizonowym p.w. św. Kazimierza Królewicza, ul. M. Skłodowskiej-Curie.
W obu parafiach – Liturgia w wielkie święta kościelne, które przypadają w tygodniu w dni pracy, jest uzgadniana z parafianami w niedziele.