Home 9 Formacja

Formacja

 Formacja zakonna w naszej prowincji rozpoczyna się dwuletnim postulatem, połączonym ze studiami filozoficzno-teologicznymi, po którym następuje roczny nowicjat, zakończony złożeniem ślubów czasowych: czystości, posłuszeństwa i wspólnoty dóbr (osobistego ubóstwa).

Bracia, którzy pragną przyjąć święcenia kapłańskie, studiują teologię, a kandydaci na braci zakonnych kontynuują studia teologiczne lub dokształcają się na kursach praktyczno-zawodowych, przygotowujac się do odpowiedniej dla nich pracy apostolskiej lub posługi w klasztorze.

W całym okresie formacji wszyscy biorą udział w praktykach duszpasterskich oraz w pełni uczestniczą w życiu wspólnoty zakonnej, aby lepiej poznać swoje powołanie i postarać się w sposób świadomy i dojrzały odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa.

Okres fromacji podstawowej kończy się złożeniem ślubów wieczystych, które rozpoczynają czas ciągłego kształtowania charakteru w kontemplacji Boga i braterskiej przyjaźni.