Home 9 Kontakt

Kontakt

Polska Prowincja Zakonu Św. Augustyna
ul. Augustiańska 7
31-064 Kraków
tel: (12) 430 62 42
e-mail: sekretariat@augustianie.pl

NIP 676-21-73-162
REGON 357241201
Numer rachunku:
16 1240 2294 1111 0010 0305 8922

Przełożony prowincjalny
o. Beniamin Kuczała OSA
ul. Górników 29
30-808 Kraków
tel. kom. 697 894 830
e-mail: prowincjaosa@gmail.com 

Sekretarz prowincjalny
o. Piotr Lamprecht OSA
e-mail: sekretariat@augustianie.pl

Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego
o. Przemysław Plata OSA
tel. kom. +48 693 032 679
e-mail: delegat.osa@gmail.com