Home 9 Rozdział II – O modlitwie

Rozdział II – O modlitwie

  1. Na modlitwie trwajcie o ustalonych godzinach i porach.

  2. W oratorium niech nikt nie czyni niczego innego, prócz tego, ku czemu zostało przeznaczone i skąd bierze swą nazwę; aby w ten sposób także i poza oznaczonymi porami dać możliwość temu, kto w wolnej chwili chciałby się pomodlić, i nie doznawał przeszkody ze strony tych, którzy mniemają, że będą tam mogli czynić coś innego.

  3. Gdy psalmami i hymnami modlicie się do Boga, niech w sercu będzie rozważane to, co głośno jest wypowiadane.

  4. I śpiewajcie tylko to, o czym czytacie, że należy to śpiewać; niech zaś nie śpiewa się tego, co nie zostało przeznaczone do śpiewania.