Home 9 Rozdział VIII – Zachowanie reguły

Rozdział VIII – Zachowanie reguły

  1. Niech Pan da, abyście zachowywali wszystko to z miłością, jako miłośnicy duchowego piękna i promieniujący dobrą wonnością Chrystusa, która pochodzi z waszego dobrego postępowania, nie jako niewolnicy, podlegli prawu, lecz jako wolni poddani łasce.

  2. Lecz byście w tej książeczce mogli przeglądać się nadal jak w zwierciadle i przez zapomnienie nie zaniedbali czegoś, niech będzie ona czytana wam raz w tygodniu. I gdy dzięki niej ujrzycie siebie, iż czynicie to, co zostało napisane, składajcie dzięki Bogu, szafarzowi wszelkich dóbr. Gdy zaś ktoś z was zauważy, że czegoś mu brak, niech boleje nad przeszłością, strzeże się na przyszłość, modląc się, by odpuszczono mu winy i by nie był wiedziony na pokuszenie