Home 9 Św. Augustyn – bibliografia

Św. Augustyn – bibliografia

Brown Peter: Augustyn z Hippony. 1993

Cremona Carlo: Augustyn z Hippony. Rozum i wiara. 1993

Hamman Adalbert: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna. 1989

Gliściński Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 141-143

Kowalczyk Stanisław: Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna. 1987

Balawajder Edward: Aktualność myśli św. Augustyna. Chrześcijanin w Świecie 1989 nr 5 s. 108-111

Eborowicz Wacław: Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 1109-1117

Kołodziejczyk Iwo: Studia Philosophiae Christiana 1990 r. 26 nr 2 s. 122-130

Królikowski Janusz: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 1 s. 170-171

Vox Patrum. Lublin 1988. Z. 14: Święty Augustyn w 1600 rocznicę chrztu. 1988

Bartnik Czesław Stanisław: Augustyńska historiologia. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 787-800

Blondel Maurice: Jedność doktryny augustyńskiej. Znak 1994 nr 4 s. 14-27

Czachorowski Marek: Roczniki Filozoficzne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 2 s. 134-142

Dawidowski Wiesław OSA: Św. Augustyn, WAMDrożdż Alojzy: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 461-465

Dyl Janusz: „Omnes libri beati Augustini Aurelii” – pierwsza książka patrystyczna wydrukowana w Polsce. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 803-809

Eckman Augustyn: Moc poezji w ujęciu św. Augustyna. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 811-816

Eckmann Augustyn: Koncepcja przyjaźni w dziełach św. Augustyna. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 231-241

Eckmann Augustyn: Osobowość dobrego katechety w ujęciu św. Augustyna. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 113-119

Eckmann Augustyn: Pagan religion in Roman Africa at the turn of the 4th century as reflected in the letters of St. Augustine. Byzantina et Slavica Cracoviensia 1991 t. 1 s. 61-77

Eckmann Augustyn: Teologia kapłaństwa w pismach św. Augustyna. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 131-160

Eckmann Augustyn: Troska o ubogich w nauczaniu i działalności świętego Augustyna. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 161-182

Eckmann Augustyn: Znajomość św. Augustyna w Kościele Wschodnim. Vox Patrum 1993 t. 18 s. 199-212

Gliściński Jan: Komunikacja międzyosobowa w katechezie na podstawie „De catechizandis rudibus” św. Augustyna. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 121-146

Jocz Paweł: Aureliusza Augustyna poszukiwanie „gnozy prawdziwej”. Zeszyty Filozoficzne 1994 z. 3 s. 5-33

Kowalczyk Stanisław: Ateneum Kapłańskie 1989 t. 113 z. 1 s. 147-148

Kowalczyk Stanisław: Filozofia pokoju św. Augustyna. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 831-857

Kuenstler-Langner Danuta: Nieznany święty Augustyn. Promocje Pomorskie 1993 nr 3/4 s. 47-48

Lawless George: Augustyńskie brzemię posługi pastoralnej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 294-301

Longosz Stanisław: Święty Augustyn a starożytny dramat teatralny. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 859-878

Obrycki Kazimierz: Myśl św. Augustyna w piśmie Eugipiusza „Wypisy z dzieł św. Augustyna”. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 891-897

Osmańska Krystyna: Łaska a wybory moralne człowieka na podstawie pism świętego Augustyna. Acta Universitatis Nicolai Copernici 1993 z. 264 s. 57-74

Płużański Tadeusz: Aureliusz Augustyn. Argumenty 1989 nr 20, 23, 26

Rączkowski Witold: Św. Augustyn (13 XI 354-28 VIII 430) (Święty na każdy tydzień). Zorza 1989 nr 35 s. 7

Salij Jacek OP: Rozmowy ze Świętym AugustynemSkwara Marek: O teorii retorycznej św. Augustyna. Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 99-118

Starowieyski Marek: Kronika patrystyczna I: 2. Augustinus Lexicon. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 300-301

Starowieyski Marek: Meander 1994 nr 5/6 s. 307

Śrutwa Jan: Przygotowanie do kapłaństwa w Afryce Rzymskiej na podstawie pism św. Augustyna. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 267-273

Tischner Józef: Prawda. Nasza Rodzina = Notre Famille 1990 nr 3 s. 24

Wiśniewski Robert: Św. Augustyn, św. Hieronim o konkubinacie i małżeństwach ludzi rozwiedzionych. Mówią Wieki 1994 nr 3 s. 3-7

Eckmann Augustyn: Dialog listowny św. Augustyna z Nektariuszem. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 57-93

Degórski Bazyli: Księga Rodzaju w „Wyznaniach” św. Augustyna (Rzym, 6 XII 1994). Vox Patrum 1995 t. 24/29 (1993/1995) s. 681

Jabłońska Urszula: Augustyńska krytyka kultu Kybele w „De civitate Dei”. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 91-97

Kasia Andrzej: „O państwie Bożym przeciw poganon ksiąg XXII” św. Augustyna. Przegląd Filozoficzny 1992 nr 4 s. 171-190

Nieścior Leon: Żydzi w „Państwie Bożym” św. Augustyna. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 713-729

Klukowska Agnieszka: Koncepcja prawdy w „De Trinitate” Św. Augustyna. Odpowiedzialność i Czyn 1990 nr 3/4/1 s. 36-42

Domański Juliusz: Św. Augustyn i subiektywne rozumienie czasu. (Próba analizy fragmentu jedenastej księgi „Wyznań”). Idea 1986 t. 1 s. 19-27

Eborowicz Wacław: Podstawy psychologiczne krytyki manieryzmu w „Wyznaniach” św. Augustyna. Życie Katolickie 1989 nr 11 s. 86-89

Jundziłł Juliusz: Ideał żony i matki w „Wyznaniach” św. Augustyna a klasyczne wzorce rzymskie. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 817-829

Kijowski Andrzej: [Dopiski do „Wyznań” św. Augustyna] Postscripta to Saint Augustine’s „Confessions”. Four decades of Polish essays 1990 s. 195-216

Kubiak Zygmunt: From Saint Augustine. Four decades of Polish essays 1990 s. 192-194

Ricoeur Paul: Aporie doświadczenia czasu (XI księga „Wyznań” św. Augustyna). Logos i Ethos 1993 nr 1 s. 183-212

Stanula Emil: „Wyznania” św. Augustyna o przyjaźni. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 881-889

Śliwowski Cezary: Droga św. Augustyna do wiary w świetle jego „Wyznań” (Komunikat). Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 140-145


http://www.augustinus.it