Home 9 Święci Augustiańscy 9 Św. Jan z Sahagun

Św. Jan z Sahagun

Św. Jan z Sahagun (1430-1479)
Jan urodził się w miasteczku Sahagun w Hiszpanii. Kiedy był młodzieńcem jego ojciec znalazł mu posadę w kurii biskupiej w Burgos, zapewniając mu utrzymanie kościelne. Po pewnym czasie został kapłanem. Czując niepokój sumienia zrezygnował z beneficjów i wstąpił do augustianów poświęcając się całkowicie duszpasterstwu przez głoszenie kazań, promocji pokoju, pomocy socjalnej, obronie praw pracowniczych. Zmarł w 1479 roku. Według relacji świadków został otruty przez ludzi, którym przeszkadzały jego wystąpienia potępiające przestępstwa i niesprawiedliwość społeczną, przed czym nie powstrzymały go nawet prośby księcia Alby.