Home 9 Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

„Twoja odpowiedź jest zawsze jasna, lecz nie wszyscy wyraźnie ją słyszą. Wszyscy zadają jakie chcą pytania, lecz nie zawsze otrzymują taką odpowiedź, jakiej by chcieli. Ten jest najlepszym Twoim sługą, komu nie tyle na tym zależy, aby usłyszeć od Ciebie to, czego by chciał, ile raczej na tym, by chcieć tego, co od Ciebie usłyszał.”
św. Augustyn, Wyznania X, 26

 Gdy pojawia się pytanie o warunki przyjęcia, najczęściej dotyczy ono tego, jakie dokumenty należy złożyć, jakie formalności wypełnić, itp. Tak naprawę, wszelkie te formalności należy traktować raczej jako jeden z ostatnich warunków przy wstąpieniu do Zakonu. Pierwszym i podstawowym warunkiem, by zostać przyjętym do Zakonu Św. Augustyna, jest rozeznanie w sobie powołania. Decyzja o wstąpieniu ma wynikać ze szczerego pragnienia ukochania Boga całym sobą (całym „sercem, duszą i umysłem”) i służenia drugiemu człowiekowi. Tylko na bazie takiej motywacji można dalej budować swoje powołanie.

Podstawową cechą Zakonu Augustianów jest życie w braterskiej wspólnocie, nieustanne poszukiwanie Boga, i głębokie życie wewnętrzne oparte na prawdzie o sobie samym (chodzi m.in. o to, by nie żyć w iluzji). Dlatego warunkiem przyjęcia do Zakonu jest osobista dojrzałość ludzka i chrześcijańska – czyli, innymi słowy, gotowość do życia we wspólnocie, otwartość na przyjmowania krytycznych uwag, sugestii, gotowość do podjęcia studiów, pewnych wyrzeczeń związanych z życiem w Zakonie, chęć dalszego osobistego rozwoju, itp. Nie bez znaczenia jest również zdrowie fizyczne (są pewne choroby, które uniemożliwiają przyjęcie kapłaństwa).

 Każdy, kto chciałby wstąpić do Zakonu Augustianów powinien:
1) Skontaktować się z Duszpasterzem Powołań o. Beniaminem Kuczałą, aby umówić się na rozmowę wstępną.
2) Po rozmowie, kandydaci zapraszani są na kilka dni do Klasztoru w Łomiankach (terminy ustalane są indywidualnie). To daje możliwość bardziej bezpośredniego kontaktu i lepszego rozeznania swego powołania.
3) Ostatnim krokiem jest złożenie odpowiednich dokumentów – są to:
– własnoręcznie napisany życiorys (1 strona A4) i prośba o przyjęcie do Zakonu
– opinia księdza proboszcza oraz aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania
– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku rozpoczęcia studiów: kopia indeksu oraz, jeśli studia zostały ukończone, kopia dokumentu ukończenia uczelni)
– wyniki niektórych badań lekarskich.