Home 9 Wizytacja ojca generała w warszawskim duszpasterstwie obcokrajowców

Wizytacja ojca generała w warszawskim duszpasterstwie obcokrajowców

W niedzielę 17 czerwca w kościele Narodzenia NMP w Warszawie, ojciec generał odprawił Mszę Świętą dla anglojęzycznej wspólnoty cudzoziemców, którą od samego jej początku opiekują się polscy augustianie. Kazanie wygłosił nasz Prowincjał, o. Wiesław Dawidowski, pełniący zarazem funkcję Rektora tego Ośrodka Duszpasterskiego. W kazaniu powiedział, że musimy być przygotowani na to, że Jezus daje nam zawsze więcej niż to o, co prosimy. On daje nam Ducha Świętego. Musimy również nauczyć się odrzucać pokusę skupiania się na wiązaniu szczęścia z budowaniem struktur politycznych, nawet jeśli miałyby wzorować się na prawie Bożym. Jezus napomniał Apostołów, że to nie nasza rzecz. Mamy skoncentrować przede wszystkim na głoszeniu Jezusa zmartwychwstałego. Taka myśl przyświecała również św. Augustynowi i jego teorii o dwóch Państwach: Państwie Ludzkim i Państwie Bożym. Po Mszy św. Odbyło się spotkanie z parafianami.

Ojciec generał odwiedził również dom formacyjny augustianów w Łomiankach, gdzie spotkał się z miejscową wspólnotą.

W poniedziałek o. Alejandro został przyjęty na audiencji u JE Kardynała Kazimierza Nycza, w Domu Arcybiskupów Warszawskich.