Home 9 Wybór definitora na Kapitułę Generalną

Wybór definitora na Kapitułę Generalną

118946Rada Zakonu, dnia 9 maja 2013 r., podliczyła głosy oddane na definitora na Kapitułę Generalną przez członków okręgów administracyjnych opactwa z Brna, prowincji polskiej, czeskiej i wikariatu wiedeńskiego. W rezultacie definitorem został wybrany o. Wiesław Dawidowski, OSA, który będzie reprezentował na Kapitule Generalnej powyższe regiony.

Kapituła Generalna jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Zakonu. Zwoływana jest co 6 lat. Na Kapitule Generalnej dokonuje się wyboru nowego generała Zakonu, redaguje się program oraz wybiera się także wikariusza generalnego, asystentów generalnych, prokuratora, ekonoma i sekretarza generalnego.

W tym roku Kapituła Generalna rozpocznie się w Rzymie 28 sierpnia w uroczystość św. Augustyna.