Home 9 Zakrystia Papieska

Zakrystia Papieska

 Augustianie już od 657 lat służą jako zakrystianie papiescy. Historia ta rozpoczyna się w roku 1352, kiedy to papież Klemens VI wybrał swojego zakrystianina z Zakonu św. Augustyna. W roku 1497 Aleksander VI bullą Ad Sacram powierzył ten obowiązek wyłącznie augustianom, a Klemens VIII wyniósł godność zakrystianina do biskupstwa. Paweł VI dokumentem motu proprio Pontificalis Domus z 1968 powierzył urzędowi swego zakrystianina, którego nazywano popularnie także „proboszczem Papieża”, obowiązek troski o sprawy kultu, o kaplice i apartamenty papieskie w Watykanie i w Castel Gandolfo, o zakrystię papieską oraz obdarzył go prawem udzielania imprimatur wobec tego, co było drukowane w Państwie Watykańskim, za wyjątkiem dokumentów i L’Osservatore Romano. Ten bogaty w zadania urząd zakończył swoje funkcjonowanie w 1991 roku decyzją papieża Jana Pawła II, który dotychczasowe obowiązki jednego człowieka powierzył kilku trzem duchownym, ściśle pojęte zadania zakrystianina przejął ceremoniarz papieski. Zakonnicy posługujący w zakrystii papieskiej podlegali ceremoniarzowi, a jeden z nich został kustoszem relikwii i cennych przedmiotów. Ostatnim zakrystianinem był C.Van Lierde. Kiedy – w okresie pontyfikatu Jana Pawła II – odprawiano msze św. w apartamentach papieskich lub w kaplicy Redemptoris Mater, wspólnota augustiańska przygotowywała to, co konieczne do sprawowania liturgii: szaty liturgiczne, kielichy etc., podobnie było w przypadku celebracji liturgicznych z udziełem Ojca Świętego zarówno w Rzymie, jaki i w czasie Jego podróży apostolskich.

Nasz Zakon kontynuuje tę służbę do dzisiaj, aktualna wspólnota przy zakrystii papieskiej jest wielonarodowa i składa się z trzech osób, są to: Słowak – O. Paolo Benedik z Prowincji Włoskiej, przeor i Kustosz Sanktuarium Papieskiego, O. Edward Deleng, Nigeryjczyk i Br. Einer Tocto Oblitas, Peruwiańczyk. W dniu Święta Narodzenia Pańskiego bracia przeżywali radość z obecności z nimi w czasie błogosławieństwa Urbi et Orbi, Przeora Generalnego Zakonu, który następnie spotkał się z Ojcem Świętym i przedstawił Mu nową wspólnotę.

na podstawie: 657 anni al Servizio della Sacrestia Pontificia, Paolo Benedik OSA, OSA INT, N 2 – 2009