Home 9 Augustianie w świecie

Augustianie w świecie

Kuria Zakonu Augustianów w Rzymie (oficjalna strona WWW)
www.osanet.org

Augustianie w Niemczech
www.augustiner.de
www.augustinerkloster.de

Augustianie w Austrii
www.augustiner.at

Augustianie w Belgii
www.osabel.be

Augustianie w Holandii
http://www.augustijnen.nl/

Augustianie we Włoszech
www.augustinus.it
www.agostiniani.it

Augustianie w Hiszpanii
www.agustinos-es.org
www3.planalfa.es/pagustiniana.mat/primera%20indice.htm

Augustianie w Portugalii
w przygotowaniu

Augustianie na Słowacji
www.aug.sk

Augustianie w Czechach
www.augustiniani.cz
www.opatbrno.cz

Augustianie na Malcie
www.augmalta.org

Augustianie w Anglii / Szkocji
www.augustinians.org.uk

Augustianie w Irlandii
www.augustinians.ie

Augustianie w Ameryce Łacińskiej
oala.villanova.edu
www.agustinosperu.org/principal.htmoala.villanova.edu/hom_apurimac.htmloala.villanova.edu/chulucanas.html (Peru)
www.sanagustin.org (Argantyna / Urugwaj)
www.geocities.com/Athens/8630/panam.html (Panama)
www.geocities.com/Athens/Delphi/7461/ (Wenezuela)

Augustianie w Meksyku
www.agustinosnet.org.mx
www.angelfire.com/az/ProvinciadeMexico/home.html

Augustianie w Kanadzie
www.marylakemonastery.com

Augustianie w Kalifornii
www.osa-west.org

Augustianie w Chicago
www.midwestaugustinians.org

Augustianie w Villanova
www.augustinian.org

Augustianie w Australii
www.augustinians.org.au

Augustianie na Filipinach
www.agustinos-fil.org

Augustianie w Nigerii
www.osaprovnigeria.org