Home 9 Konferencja Prowincjałów Augustiańskich Europy

Konferencja Prowincjałów Augustiańskich Europy

Uroczysta Msza św. odprawiona w Krakowie 3 maja 2013 r. pod przewodnictwem o. Williama Faix, OSA, świętującego swój jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich, zakończyła doroczny zjazd Konferencji Prowincjałów Augustiańskich Europy odbywający się tym razem w Polsce.

Jubilat – o. William Faix – Amerykanin o polskich korzeniach przywrócił do życia zakon augustiański w naszym kraju, po tym jak Polska Prowincja Augustianów została zniesiona w 1950 roku.

Prowincjałowie z niemal wszystkich krajów Europy rozmawiali m.in. o nowych inicjatywach duszpasterskich na Starym Kontynencie, konkretnie odpowiadających na wezwanie do nowej ewangelizacji. Podsumowano wspólne doświadczenia ostatnich lat na polu formacji, szczególnie okresu miesięcznego przygotowania się wszystkich profesów czasowych Europy poprzez przebywanie w jednym wybranym klasztorze. Szukano sposobów zapobieżenia kryzysowi powołań w zakonie augustiańskim w Europie, a także dyskutowano o instytucji tzw. klasztorów otwartych, gdzie młodzi ludzie, niekoniecznie kandydaci do zakonu augustiańskiego, mogą mieszkać jakiś czas rozeznając swoje powołanie życiowe. Na spotkaniu wskazano także na zapomniany kierunek medytacyjny w życiu zakonu, poprzez propagowanie „rekolekcji w wyciszeniu” i medytację jako spotkanie z Chrystusem, Nauczycielem Wewnętrznym. Tę inicjatywę rozpoczęli kilka lat temu bracia polskiej prowincji augustianów i zaczyna ona cieszyć się co raz większym zainteresowaniem. Przypomniano o ważnej tradycji ekumenicznej zakonu w Europie i wskazano na konieczność rozwijania duszpasterstw imigrantów, co ma miejsce szczególnie w ośrodkach augustiańskich Londynu i Warszawy.

W czasie obrad prowincjałowie odwiedzili były hitlerowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau oraz spotkali się z siostrami augustiankami wznoszącymi w Krakowie nowe gimnazjum.

Członkowie Konferencji wybrali też nowy zarząd. Nowym przewodniczącym Konferencji został wybrany o. Carlos Morano Fernandez, prowincjał z Valladolid w Hiszpanii. Na nowego wiceprzewodniczącego wybrano o. Wiesława Dawidowskiego, aktualnego prowincjała polskich augustianów.

konferencja4m  konferencja5m  konferencja3m