Członkowie Kapituły Generalnej Zakonu Świętego Augustyna zebrani w Rzymie, deklarują pełne poparcie dla naszego Ojca Świętego Franciszka, jego wołanie o pokój i położenie kresu przemocy w Syrii. Razem z nim apelujemy do społeczności międzynarodowej, aby odłożyć broń i groźby przemocy, i podążać ścieżką, która prowadzi do pokoju poprzez dialog i dyskusję.

Jako znak naszej solidarności z Ojcem Świętym zobowiązujemy się zachować 7 września 2013 r., post i modlić się o pokój w Syrii, na Bliskim Wschodzie, i na całym świecie, i wzywamy naszych augustiańskich braci i siostry , zakonników i świeckich, do przyłączenia się do nas w tej inicjatywie. Niech ten gest jedności i akt modlitwy umacnia więzi, które łączą wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną pokoju na całym świecie.